Aanmelden bij RKVV Wilhelmina
Bij het aanmelden als nieuw lid (al dan niet via overschrijving van een andere vereniging naar RKVV Wilhelmina) zijn de volgende documenten nodig:
– Aanmeldformulier: te verkrijgen bij het secretariaat van RKVV Wilhelmina
– KNVB-nummer: op te vragen bij de ledenadministratie van vorige club
– Kopie identiteitsbewijs: indien veertien jaar en ouder
– Pasfoto voor spelerspas: bij leden spelend bij JO11 en ouder

Bij aanmelden als startend voetballer of bij overschrijving van een andere vereniging moet altijd bij RKVV Wilhelmina een aanmeldformulier ingevuld worden. Dit wordt de speler bij RKVV Wilhelmina persoonlijk overhandigd. Bij inlevering van dit aanmeldformulier moet €25 inschrijfgeld betaald worden. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de contributie.

Aanmelden tijdens het voetbalseizoen
Vanaf eind augustus tot half mei kunnen spelers zich persoonlijk aanmelden bij RKVV Wilhelmina op het sportpark de Saren. Jeugdspelers kunnen dit op zaterdag doen bij het Jeugd secretariaat, senioren op zondag bij het Senioren secretariaat. In een persoonlijk onderhoud wordt het reilen en zeilen van de vereniging uitgelegd en kan direct worden aangeven of er plaats is om te voetballen of dat er in een bepaalde categorie een wachtlijst is.

Aanmelden tijdens de zomerstop
Van half juni tot half augustus is aanmelding op sportpark de Saren niet mogelijk omdat het complex dan gesloten is. Voor jeugdspelers is het dan mogelijk informatie op te vragen bij Jaap Wolvekamp en voor seniorenspelers bij Sjef Rijkers.

Afmelden bij RKVV Wilhelmina
Als een speler stopt met voetballen bij RKVV Wilhelmina, dan kan hij/zij alleen schriftelijk opzeggen. Dit kan via het afmeldformulier, hier in te vullen en digitaal te versturen. Afmelden kan ook door een e-mail te sturen naar Angela Smits.

Spelerspassen van oud-leden worden na het verstrijken van de vervaldatum vernietigd.

Gaat een speler naar een andere vereniging, dan kan de speler het afmeldformulier invullen en digitaal versturen. Daarna kan de speler zich aanmelden bij een nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging verwerkt de aanmelding in Sportlink. Deze aanmelding moet nog door RKVV Wilhelmina worden goedgekeurd. Veel verenigingen vragen om een KNVB-nummer. Deze is op te vragen bij Angela Smits.