Graag willen wij jullie informeren over de laatste wijzigingen in het Beleidsplan Voetbal. In dit plan zijn de volgende onderwerpen aangepast:

Interne Scouting
Om interne scouting nog beter te organiseren binnen RKVV Wilhelmina is dit onderdeel in het beleidsplan (paragraaf 5.2) aangepast en uitgebreid. Voor het seizoen 2017-2018 gaan we starten met een pilot scouting voor de teams O8 t/m O13. Meer informatie over dit onderwerp kun je lezen in het bijgevoegde document Interne Scouting 2017-2018.

Teamindelingen Jeugd
In het Beleidsplan is het onderdeel Procedure teamindelingen jeugd (paragraaf 5.3) aangepast. Hierbij is onderdeel 3 aangepast om meer duidelijkheid te geven over tussentijdse wijzigingen en op welke wijze dit wordt georganiseerd.

Het volledige beleidsplan waarin bovenstaande aanpassingen zijn verwerkt is bijgevoegd.

Namens de TC

TC_beleidsplan_versie_8

TC_beleidsplan_scouting_versie_1