Bijzonderheden seizoen 2017-2018
M.b.t. de bijzonderheden voor seizoen 2017-2018 is een nieuwsbericht opgesteld. Hierin staan de belangrijkste wijzigingen. Klik hier om naar het bericht te gaan.
Jeugdsecretariaat
Het jeugdsecretariaat is bedoeld als ontvangstruimte voor scheidsrechters en coaches/trainers.
Wij verzoeken iedereen om het secretariaat te gebruiken waarvoor het bedoeld is en zich niet onnodig in deze ruimte op te houden.
Verzetten/uitstel van wedstrijden
Het kan voor komen dat een team soms geen compleet elftal op de been kan brengen. Vaak liggen hier legitieme redenen aan ten grondslag, maar regelmatig komt het echter ook voor dat men om minder legitieme redenen niet kan/wil spelen. Omdat het uitstellen van wedstrijden altijd via de KNVB moet lopen en om hier een duidelijke structuur in aan te brengen zijn er een aantal zaken waaraan elke team zich dient te houden.
 • Voordat er uitstel van een wedstrijd aangevraagd kan worden, dient de leider/trainer eerst met zijn coördinator en/of collega’s te overleggen of aanvulling vanuit andere teams mogelijk is zodat de wedstrijd niet uitgesteld hoeft te worden.
  Als dit niet mogelijk is dan kan de coördinator/leider/trainer om uitstel verzoeken aan de wedstrijdcoördinator (wedstrijdsecretarisjeugd@rkvvwilhelmina.nl).
  Uitstel aanvragen kan uitsluitend per mail met opgave van reden, tot uiterlijk 5 werkdagen, voor 12.00 uur, voorafgaande aan de speeldatum.
  De wedstrijdcoördinator zal daarop uitstel bij de KNVB aanvragen.
  Pas nadat de bevestiging van uitstel van de KNVB ontvangen is, is de wedstrijd officieel uitgesteld. De KNVB zal daarop een nieuwe speeldatum vaststellen.
 • Elk team kan per seizoen 1x een beroep doen op een zogenaamde ‘snipperdag’. Ook het opgeven van een ‘snipperdag’ kan uitsluitend per mail aan de wedstrijdcoördinator.
  Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen, voor 12.00 uur, voorafgaande aan de speeldatum.

De KNVB hanteert een strak beleid t.a.v. dit onderwerp. Kosten die KNVB de vereniging in rekening brengt voor bijvoorbeeld het niet komen opdagen voor een wedstrijd komen geheel voor rekening van het team.