De organisatie van het 121-jarig bestaan is op zoek naar een goede slogan. Een korte en krachtige kreet die Wilhelmina typeert. We houden nog even geheim waar die slogan voor nodig is, maar we dagen iedereen uit om een slogan in te dienen. “Altijd in ons hart” en “geen woorden maar daden” zijn voorbeelden van krachtige slogans. Weet je een slogan, geef die dan s.v.p. door aan advandergeld@gmail.com .