De oudste voetbalvereniging van ’s-Hertogenbosch, RKVV Wilhelmina, beschikt sinds december 2014 over een commissie die toeziet op de normen en waarden binnen de vereniging. Inmiddels bestaat de commissie uit zeven betrokken personen (twee vrouwen en vijf mannen ) die, mede dankzij hun kennis op onder andere het juridische, psychologische, taalkundige en pedagogische vlak, op enthousiaste wijze actie hebben ondernomen om een sportiever sportklimaat te ontwikkelen. De commissie heeft inmiddels diverse uiteenlopende incidentmeldingen in behandeling genomen, waarbij er steeds naar werd gestreefd om de leden, de vrijwilligers en de supporters te ondersteunen bij het bereiken van een gezond, sportief en veilig sportklimaat. Daartoe zijn al diverse activiteiten ontplooid, zoals;

  • herschrijven van de huisregels,
  • opstellen van gedragsregels,
  • ontwerpen en ophangen van een, voor ieder zichtbaar, bord met kernwaarden, zowel algemeen als specifiek voor de jeugd,
  • contact leggen met nabij gelegen verenigingen,
  • contact leggen met de gemeente ’s-Hertogenbosch,
  • samenwerken met overige  commissies binnen de club,
  • aanvragen van een VOG voor alle meerderjarige vrijwilligers
  • aandacht vragen voor het alcohol- en camerabeleid binnen de vereniging.,
  • organiseren van workshops, zoals ‘Sportief coachen’ van de KNVB.

Binnen de vereniging weet men de NWC inmiddels goed te vinden en wordt de commissie ook om advies gevraagd bij diverse bestaande en nog in ontwikkeling zijnde activiteiten.

Heb je vragen over wat de NWC allemaal doet? Mail ons gerust! nwc@rkvvwilhelmina.nl