Veilig sporten voor iedereen
Bij Wilhelmina vinden we het belangrijk dat iedereen, en met name onze kinderen, in een veilige omgeving kan sporten. Daarom is er sinds 2015 bij Wilhelmina een actief VOG-beleid: van iedereen die bij Wilhelmina omgaat met kinderen, wordt een zogenaamd VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd.

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk bij Wilhelmina. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, veilig kan sporten bij onze club. Door een actief VOG-beleid te voeren, creëren we bij Wilhelmina meer zekerheid over het verleden van de vrijwilligers. Het is een goede manier om als vereniging te laten zien dat we een veilig sportklimaat voor onze kinderen en kwetsbaren serieus nemen.