Plezier in voetballen, ook met een beperking

Allen leden met plezier en veilig laten voetballen. Dat is een belangrijk doel van RKVV Wilhelmina. Ook als leden bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben of met een gedragsprobleem kampen. Voor onze trainers is het belangrijk dat zij zo nodig hulp kunnen inschakelen van deskundige interne begeleiders. Dat is bij RKVV Wilhelmina geregeld.

Op het aanmeldformulier vragen we naar bijzondere omstandigheden die het voetballen kunnen beperken. Als een aankomend lid hier zo’n omstandigheid invult, dan gaan de intern begeleiders in gesprek met lid/ouders en gaan overleggen wat er nodig is om prettig te kunnen voetballen. Ook wordt in overleg met coördinator en trainer gekeken in welk team met welke trainers dat het beste zou kunnen.

Het kan ook zo zijn dat een beperking zich voordoet bij leden die al voetballen. In dat geval kan de trainer via zijn/haar coördinator de Interne Begeleiders vragen om advies en hulp.

Meer weten over ‘Voetballen met een beperking’? Lees hier het beleid: Beleid voetballen met beperking.