Plezier in voetballen, ook met een beperking

Allen leden met plezier en veilig laten voetballen. Dat is een belangrijk doel van Wilhelmina. Ook als leden bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben of met een gedragsprobleem kampen. Voor onze trainers is het belangrijk dat zij zo nodig hulp kunnen inschakelen van deskundige interne begeleiders. Dat heeft Wilhelmina nu geregeld. René Baars is aangesteld als Interne Begeleider om trainers te ondersteunen bij hulpvragen en advies te geven over hoe je om kunt gaan met de voetballer met een beperking. Wij zijn heel blij met zijn inzet en deskundigheid!

René is vader van Maarten Baars die bij de jeugd van RKVV Wilhelmina speelt. René is lid van de Normen en Waarden Commissie van RKVV Wilhelmina en is zijn werkzame leven reeds 32 jaar verbonden aan het onderwijs. Binnen het onderwijs heeft René naast management- en onderwijstaken veelvuldig inhoud gegeven aan sociale vaardigheidstrainingen.

Op het aanmeldformulier vragen we naar bijzondere omstandigheden die het voetballen kunnen beperken. Als een aankomend lid hier zo’n omstandigheid invult, dan gaan de intern begeleiders in gesprek met lid/ouders en gaan overleggen wat er nodig is om prettig te kunnen voetballen. Ook wordt in overleg met coördinator en trainer gekeken in welk team met welke trainers dat het beste zou kunnen.

Het kan ook zo zijn dat een beperking zich voordoet bij leden die al voetballen. In dat geval kan de trainer via zijn/haar coördinator de Interne Begeleiders vragen om advies en hulp.

Meer weten over ‘Voetballen met een beperking’? Lees hier het beleid: Beleid voetballen met beperking.