AGENDA – Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina
Maandag 18 september 2017 om 20.00 uur in het Clubhuis

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Rondvraag uitvragen
4. Concept notulen en actiepunten ALV 2016
5. Jaarverslag van de vereniging
6. Beleidsplan RKVV Wilhelmina
7. Pauze
8. Financieel verslag seizoen 2016 – 2017
9. Begroting seizoen 2017 – 2018
10. Schema van aantreden en aftreden bestuur
11. Kiezen nieuwe voorzitter
12. Rondvraag