Het imago van een scheidsrechter is belangrijk maar toch wordt zijn autoriteit op en om het veld door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig in twijfel getrokken.

Plezier hebben in het leiden van een wedstrijd is sterk afhankelijk van onze eigen leden, ouders, de spelers van de tegenpartij en natuurlijk alle toeschouwers en supporters.
Deze liefhebbers van ‘het spelletje’ dienen respect te hebben voor elkaar maar zeker voor de scheidsrechter! Immers, de scheidsrechter is ook maar een mens, ook hij kan een fout maken of een andere interpretatie hebben van een spelmoment.

Op deze pagina staat belangrijke informatie over de spelregels, spelregelwijzigingen en aanvullende instructie over de toepassing van de spelregels.

Spelregels veldvoetbal 2016 – 2017
Samenvatting spelregelwijzigingen voor spelers
Samenvatting spelregelwijzigingen voor arbitrage
Richtlijnen 7 tegen 7
Richtlijnen 9 tegen 9
Richtlijnen 4 tegen 4 mini pupillen
Spelregelbewijs
ARAG Voetbal IQ Quiz
Voetbalmasterz

Top 22 spelsituaties
Duizend scheidsrechters is gevraagd bij welke spelsituaties het vaak voorkomt dat spelregelkennis ontbreekt bij spelers en trainer-coaches. Uit hun antwoorden is een top 22 samengesteld:

1. Buitenspel
2. Hands
3. Directe of indirecte vrije schop
4. Veel gehoorde kreet “Scheids, twee man”
5. Voordeelregel
6. Vrije schop verdedigende partij moet ook het strafschopgebied uit
7. Procedure rondom inworpen inclusief 2 meter afstand nemen
8. Overtredingen algemeen. Het gaat niet om de intentie, maar om de actie zelf
9. Commentaar op de leiding door spelers, trainers etc.
10. Wanneer is een overtreding geel en wanneer rood
11. Tackle van achteren en tackle van achter waarbij ook de bal gespeeld wordt
12. Geen buitenspel mogelijk uit een doelschop
13. Wisselprocedure
14. Wat precies een schouderduw is
15. Terugspeelbal
16. Roepen van ”los” of iets dergelijks waarbij tegenstanders gehinderd worden
17. Aftrap moet vooruit gespeeld worden en spelers mogen pas lopen als de bal geraakt is
18. Is iets onvoorzichtig of onbesuisd?
19. Ontnemen scoringskans/doorgebroken speler
20. Bal die al dan niet op of over de lijn is
21. Tijd (Horloge van de scheidsechter bepaalt)
22. Bij een doelschop moet de bal het strafschopgebied verlaten om in het spel te zijn

Een antwoord op deze situaties is nu in begrijpelijke taal beschikbaar: Spelregels in begrijpelijke taal

Functieomschrijvingen
Sancties van de KNVB tuchtcommissie

De KNVB tuchtcommissie kan voor een groot aantal zaken sancties opleggen.

Denk hier bij aan schorsingen en/of boetes door;
– rode kaarten (boete en/of schorsing)
– onjuist, niet volledig invullen of ondertekenen van het wedstrijdformulier (boete)
– niet komen opdagen bij wedstrijden (boete)
– gestaakte wedstrijd (boete en punten in mindering)

De sancties worden (vaak) automatisch door de KNVB opgelegd en aan de vereniging in rekening gebracht. De vereniging zal daarna de kosten (boetes) op het verenigingslid, of team verhalen.
Boetes dienen uiterlijk veertien dagen na de registratiedatum in het wedstrijdsecretariaat betaald te zijn. Het niet of niet tijdig betalen van een boete heeft uitsluiting aan deelname van wedstrijden en/of trainingen tot gevolg.

Rode kaart
Krijgt een speler van RKVV Wilhelmina een directe rode kaart (géén 2x geel):
– de verenigingsvertegenwoordiger (leider/trainer) dient dit zo snel mogelijk aan de wedstrijdsecretaris van RKVV Wilhelmina te melden.
– de speler en verenigingsvertegenwoordiger, (leider/trainer) dienen een schriftelijke verklaring omtrent deze gebeurtenis af te leggen. Deze verklaring dient zo snel mogelijk na de wedstrijd door hen ingevuld te worden en middels een e-mail aan de coordinator-scheidsrechters@rkvvwilhelmina.nl verzonden te worden.
(Deze verklaring dient namelijk binnen drie werkdagen bij de tuchtcommissie binnen te zijn)

Gestaakte wedstrijd
Bij een gestaakte wedstrijd:
– de verenigingsvertegenwoordiger (leider/trainer) dient dit zo snel mogelijk aan de wedstrijdsecretaris van RKVV Wilhelmina te melden.
– de verenigingsvertegenwoordiger, (leider/trainer) dienen een schriftelijke verklaring omtrent deze gebeurtenis af te leggen. Deze verklaring dient zo snel mogelijk na de wedstrijd door hen ingevuld te worden en middels een e-mail aan de wedstrijdsecretarisjeugd@rkvvwilhelmina.nl verzonden te worden.
(Deze verklaring dient namelijk binnen drie werkdagen bij de tuchtcommissie binnen te zijn, voor de A- categorie binnen 1 werkdag)

Alternatieve strafregeling
Ook dit jaar kunnen spelers die een schorsing hebben opgelopen (mits dit niet n.a.v. een excessieve overtreding is geweest) weer gebruikmaken van de alternatieve strafregeling.
Concreet betekent dit bijvoorbeeld bij een schorsing van drie wedstrijden:
– 1 wedstrijd schorsing
– 2 wedstrijdschorsing en alternatieve straf, bijvoorbeeld twee zaterdagochtenden, 2 E- en/of F- pupillen wedstrijden fluiten. Je mag dan na 1 wedstrijd schorsing gewoon weer spelen.

Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat.

Formulieren
Handleiding tuchtzaken
Uitleg rapportformulier
Rapportformulier vereniging speler – geel formulier
Rapportformulier vereniging scheidsrechter – wit formulier
Rapportformulier vereniging tegenspeler – blauw formulier
Rapportformulier gestaakte wedstrijd scheidsrechter
Rapportformulier gestaakte wedstrijd vereniging
Landelijk meldpunt voor excessen