Speeldata vrijdagavondtoernooi 2018

Eind februari 2018 (traditioneel na carnaval) opent de inschrijving voor het vrijdagavondtoernooi 2018. Omdat er teams zijn die soms verplichtingen hebben (teamuitjes e.d.) willen we nu de speeldata al communiceren, zodat iedereen er rekening mee kan houden.
De speeldata zijn (uiteraard op vrijdag) 25 mei, 1, 8 en 15 juni 2018.
Deze data, vooral 25 mei, kunnen een probleem opleveren voor teams die op 26 of 27 mei nog belangrijke wedstrijden moeten spelen. De reguliere competitie eindigt namelijk pas op 27 mei. Omdat, door de veranderde kalender van de KNVB, de zomerperiode iets korter is geworden hebben we geen keuze in dit geval. De velden moeten minimaal 10 weken stilliggen i.v.m. onderhoud. Omdat we vermoeden dat spelen op 25 mei geen probleem zal zijn voor verreweg de meeste teams hebben we dit besluit genomen.
Ook is het natuurlijk mogelijk dat selectieteams nog nacompetitie moeten spelen in juni. Dit probleem speelt elk jaar. Uiteraard hebben we daar begrip voor en wensen we hen veel succes.
Zoals al gemeld zullen we eind februari contact opnemen met de contactpersonen van de teams voor de inschrijving 2018. We verzoeken dan de contactpersonen om ons te informeren, zodra er bijzonderheden zijn (bijv. nacompetitieverplichtingen), waardoor teams toch niet mee kunnen doen. Jaarlijks zijn er teams op de reservebank, die graag invallen. We willen voorkomen dat er, zoals in 2017 is gebeurd, met enige regelmaat teams niet op komen dagen of op het laatste moment afmelden.
Prettige feestdagen allemaal en veel succes in de verdere verloop van de competitie.
Angela Smits
Mart Bammens
Daniel van der Geld
Sjef Rijkers
Ad van der Geld