Op maandag 20 mei 2019 om 20.00 uur vindt in de kantine van RKVV Wilhelmina een buitengewone Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Doel van deze extra ALV is een nieuw vrijwilligersbeleid vaststellen voor het seizoen 2019-2020. Ook staat het kledingbeleid en de naamsverandering op de agenda.

Bij een ALV aanwezig zijn is altijd belangrijk, maar deze keer is je aanwezigheid echt van belang. Zoals veel andere sportverenigingen ervaart ook RKVV Wilhelmina dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Zo komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder mensen. Om de vereniging levend te houden en te kunnen laten groeien, willen we een nieuw vrijwilligersbeleid aan je voorleggen tijdens de buitengewone ALV op 20 mei. Jouw stem is dus van groot belang.

De essentie van het nieuwe beleid is dat vrijwilligerswerk verplicht wordt voor alle spelende leden (vanaf 16 jaar en ouder) van RKVV Wilhelmina. Indien een lid geen diensten wil draaien, wordt er een naheffing in rekening gebracht van 25 euro per spelend lid.

Via de voetbal.nl app krijgen we een beter overzicht van de planning en verdeling van alle vrijwilligerstaken. Je geeft zelf voorkeuren aan, de vrijwilligerscoördinator plant de taken in en via mail word je op de hoogte gebracht. De module stuurt je ook een herinnering zodat je niet vergeet wanneer je jouw taak moet uitvoeren. De toegewezen vrijwilligerstaken worden beschikbaar gesteld in de app. Indien de taak het toelaat kun je zelf onderling taken ruilen. Dit scheelt veel coördinatie.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Concept notulen ALV 21 januari 2019
3. Vrijwilligersbeleid
4. Pauze
5. Kledingbeleid
6. Naamsverandering RKVV Wilhelmina
7. Rondvraag

Graag tot 20 mei om 20.00 uur bij RKVV Wilhelmina!

Concept-Notulen-algemene-ledenvergadering-21-januari-2019

De notulen van de ALV op 1 oktober zijn in de ledenvergadering op 21 januari 2019 besproken en vastgesteld. Deze vastgestelde notulen vind je hier.