Wilhelmina heeft een nauwe en prettige samenwerking met het Jeugdsportfonds 
Uw kind wil graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en jongeren de contributie/het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen maar deze worden gedaan door een intermediair.
Als u al contact heeft met stichting leergeld dan kunnen zij de aanvraag voor u doen.
Heeft u dit niet dan kunt u wel zelf een intermediair benaderen. Vaak is dit een (sport)leerkracht op de basisschool maar ook wijkpleinen en Farent kunnen u hiermee helpen.

De wijkpleinen: https://www.divers.nl/koo_wijkpleinen.html
Website van Farent: https://www.farent.nl/koo/
Informatie over Jeugdsportfonds: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/

RKVV Wilhelmina is geen intermediair en ook niet betrokken bij de aanvragen maar werken uiteraard graag mee. Wij willen u wel vragen om ons te informeren via ledenadministratie@rkvvwilhelmina.nl als u een aanvraag heeft gedaan of gaat doen, dan kunnen wij hier rekening mee houden.
Let erop: u moet dit jaarlijks aan laten vragen, ook als u vorig jaar in aanmerking kwam voor een vergoeding.