Tijdens een bijzondere ALV in juni hebben Theo van Kaathoven, Nanette Hagens en Pierre Koolen, die op dat moment zitting hadden in het bestuur, aangegeven per 1 oktober te stoppen. Tijdens de ALV van 1 oktober is daarom een geheel nieuw bestuur aangetreden met Rob Broers als voorzitter.

Na de ALV in juni is een werkgroep geformeerd die tot doel had een nieuw bestuur te vormen. Zij hebben gesprekken gevoerd met alle commissies om te kijken of daar kandidaten te vinden waren. Ook hebben zij gesproken met andere geïnteresseerden. Op basis daarvan is een nieuw bestuur gevormd, met acht aandachtsgebieden. Rob Broers is tot voorzitter verkozen, Ingrid Helmink tot secretaris/Communicatie. Jill Klemans wordt bestuurslid HR, Pascal Sluyter bestuurslid Facilitair (ontbreekt op de foto), Daniel van der Geld bestuurslid Algemene zaken, Wouter van der Donk bestuurslid Commercie en Raf Tripaldelli bestuurslid Technische voetbalzaken. Naar een penningmeester en bestuurslid Horeca wordt nog gezocht. Het bestuur hoopt binnen twee maanden compleet te zijn.

Het nieuwe bestuur is de werkgroep die bestond uit Jorg de Bakker, Michael Coense, Erwin Hilgerdenaar, Berrie Bos, Daniel van der Geld en Peter Willems, dankbaar voor het werk dat verzet is. Dat op 1 oktober de club niet op slot ging is echt aan hen te danken. Uiteraard ook veel dank aan Theo van Kaathoven, Nanette Hagens, Pierre Koolen, Bob van Veen, Marlie Stoop en René van der Linden die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor RKVV Wilhelmina.

Rob, Ingrid, Jill, Pascal, Daniel, Wouter en Raf hebben veel zin om hun taken op te pakken zodat Wilhelmina kan blijven floreren en de leden met veel plezier kunnen blijven voetballen. Heb je vragen? Je kunt altijd bij de bestuursleden terecht.