Tijdens de Algemene Ledenvergadering van oktober 2018 is de vraag gesteld of het predicaat RKVV nog past bij de vereniging. Vanaf januari van dit jaar zijn flyers verspreid om mensen aan het denken te zetten. In februari is op onze website een artikel geplaatst met daarin achtergrondinformatie en eventuele argumenten om vóór of tegen een naamswijziging te zijn.

Inmiddels heeft eenieder hier over na kunnen denken. Volgende week starten we een onderzoek of onze leden een naamswijziging willen of niet. Al onze stemgerechtigde leden ontvangen per e-mail een uitnodiging om 2 vragen te beantwoorden. Het bestuur zal op basis van de uitkomst hiervan een voorstel doen en dit voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Tijdens een ALV zal het voorstel dan definitief goed- of afgekeurd worden.

Stemgerechtigde leden
We houden bij deze elektronische enquête dezelfde regels in acht als tijdens de ALV. Volwassen leden hebben 3 stemmen, minderjarige leden 1 stem. Leden die geen contributie betalen (denk bijvoorbeeld aan kaderladen die wel lid zijn, maar geen contributie betalen) hebben geen stemrecht. Dit staat beschreven in onze statuten en de Huisregels. Die laatste groep ontvangt dan ook geen uitnodiging om te stemmen.

Uitnodiging per mail
Ons e-mailbestand is nagenoeg compleet en naar verwachting ook actueel. Is er geen e-mailadres bij ons bekend (of is deze oud) dan ontvang je geen uitnodiging. De link in de e-mail is eenmalig geldig, je mag tot en met zondag 5 april je stem uitbrengen. Je kunt de uitnodiging dus niet delen met anderen of meerdere keren stemmen. Hoeveel je stem meeweegt wordt automatisch meegenomen. Heb je zaterdag 21 maart nog geen mail ontvangen terwijl je daar toch recht op hebt, check dan altijd even je spam folder of ongewenste mail.

Vragen of opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen over dit proces, stuur dan een mail naar algemenezaken@rkvvwilhelmina.nl.