Tijdens een buitengewone ALV op 20 mei is het nieuwe vrijwilligersbeleid aangenomen. Dit betekent dat alle actieve leden van 16 jaar en ouder (bij start van het seizoen) per volgend seizoen 5 vrijwilligerspunten per seizoen moeten behalen. Doet een lid dit niet, dan wordt een naheffing van 25 euro in rekening gebracht.

Er komt steeds meer druk op dezelfde schouders door een tekort aan vrijwilligers bij RKVV Wilhelmina. Niet alleen Wilhelmina kampt met dit probleem, heel veel verenigingen herkennen de problematiek. En daarom wil Wilhelmina het anders gaan doen. Waarom? Zo verbetert de binding van leden met de club, pakken we een structureel tekort aan vrijwilligers aan en maken we van RKVV Wilhelmina een beter leefomgeving. Een ander voordeel van het nieuwe vrijwilligersbeleid is dat de contributie niet verhoogd wordt, in tegenstelling tot bij andere clubs in de regio.

In de voetbal.nl app wordt een module geactiveerd met een compleet overzicht van de vrijwilligerstaken die RKVV Wilhelmina heeft. Het is een gevarieerd aanbod. Denk aan een commissielid; die behaalt meteen 5 punten, een vrijwillige trainer ook. Of denk aan het fluiten van een wedstrijd, een bardienst draaien of het helpen organiseren van activiteiten. Het vrijwilligersbeleid is niet vrijblijvend. Elk lid van 16 jaar en ouder moet per seizoen 5 punten halen. Als je aan het einde van het seizoen de 5 punten niet hebt gehaald, dan krijg je een naheffing van 25 euro. Komend seizoen zien we als een pilotjaar.

Lees hier de Blog Ad van der Geld – Mijn mening over het nieuwe vrijwilligersbeleid

Lees hier de Concept Notulen algemene ledenvergadering 20 mei 2019