Op maandag 7 oktober vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de kantine van RKVV Wilhelmina. De Algemene Ledenvergadering start om 20.00 uur. Je bent van harte welkom!

De agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Concept notulen en actiepunten ALV 20 mei 2019
3. Jaarverslag van de vereniging
4. Pauze
5. Financieel verslag seizoen 2018 – 2019
6. Concept Begroting seizoen 2019 – 2020
7. Rondvraag

Lees hier:
Concept Notulen algemene ledenvergadering 20 mei 2019