Op maandag 20 mei 2019 om 20.00 uur vindt in de kantine van RKVV Wilhelmina een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Doel van deze extra ALV is een nieuw vrijwilligersbeleid vaststellen voor het seizoen 2019-2020. Ook staat het kledingbeleid en de naamsverandering op de agenda.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Concept notulen ALV 21 januari 2019
3. Vrijwilligersbeleid
4. Pauze
5. Kledingbeleid
6. Naamsverandering RKVV Wilhelmina
7. Rondvraag

Graag tot 20 mei om 20.00 uur bij RKVV Wilhelmina!

De notulen van de ALV op 1 oktober zijn in de ledenvergadering op 21 januari 2019 besproken en vastgesteld. Deze vastgestelde notulen vind je hier.