Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 1 oktober presenteerde het oude bestuur het jaarverslag over seizoen 2017-2018. Via de link hieronder kun je het jaarverslag lezen met een overzicht van alle mooie activiteiten van onze vereniging in het afgelopen seizoen.

Van de ALV op 1 oktober zijn concept notulen gemaakt. Ook deze concept notulen vind je hieronder bij de links. Deze notulen worden in de eerstvolgende ALV besproken en vastgesteld.

De notulen van de ALV in september 2017 zijn in de ledenvergadering op 1 oktober besproken en vastgesteld. Deze vastgestelde notulen staan hieronder.

Jaarverslag RKVV Wilhelmina 2017 2018 v2

Concept Notulen algemene ledenvergadering 1 oktober 2018

Vastgestelde notulen algemene ledenvergadering van seizoen 2016 – 2017