Iets langer dan twee weken hadden Wilhelminianen met stemrecht de mogelijkheid om hun mening te geven over een eventuele naamswijziging. Tot afgelopen zondag konden zij antwoord geven op de vragen: ‘Ben je vóór of tegen een naamswijziging?’ en ‘Indien er, ongeacht je antwoord op de vorige vraag, een naamswijziging komt, welke nieuwe naam heeft dan je voorkeur?’.

De meerderheid beantwoordde de eerste vraag met ‘vóór’. De conclusie van het onderzoek is daarom dat de meerderheid van de leden een naamswijziging wil. Uit de lijst met mogelijke nieuwe namen kwam een duidelijke winnaar naar voren:  ‘Wilhelmina 1897’.

Hoe nu verder?
Nu duidelijk is wat de leden willen, moet het nog formeel goedgekeurd worden door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur zal daarom op de eerstvolgende ALV aan de leden voorstellen om de naam RKVV Wilhelmina te wijzigen in Wilhelmina 1897. Indien dit voorstel wordt aangenomen door de ALV, zullen de statuten aangepast worden. Omdat een dergelijke wijziging vóór 1 juni doorgegeven moet worden aan de KNVB, zal de nieuwe naam pas in het volgende seizoen (2021/2022) van kracht zijn. Wanneer deze ALV plaats zal vinden is nog niet duidelijk, wel weten we zeker dat dit niet vóór 1 juni zal zijn.

Via deze weg willen wij de leden bedanken voor het invullen van het onderzoek. Ook willen we de commissieleden Henk Mees en Peter Verbunt bedanken voor hun inzet.

Bestuur RKVV Wilhelmina