Op 15 september heeft RKVV Wilhelmina op een ludieke wijze het 121-jarig bestaan gevierd, de organisatie in handen van Ad van der Geld was uitstekend. Hoogtepunten waren de vlogs over de geschiedenis van de club, het nieuwe en meeslepende clublied en de huldiging van zeventien leden die 50/60 jaar lid zijn. We mogen trots zijn dat wij sinds 1897 bestaan en dat we zeer trouwe leden hebben.

Op 1 oktober is tijdens de ALV een nieuw bestuur gekozen.Ik denk dat we een mooi team hebben van enthousiaste Wilhelminianen, onervaren op het gebied van besturen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij een succesvol bestuur zullen worden.  Op 1oktober heb ik gesproken over een 100 dagen plan (twintig weken van vijf dagen),de eerste acht weken zijn nu voorbij en middels dit nieuwsbericht willen we onze leden informeren.

1. Begroting opgesteld
We hebben de begroting voor 2018-2019 opgesteld. Aan zowel de inkomsten- als uitgave kant hebben we flink geschaafd en als bestuur vinden wij  de uitkomst prima, en deze zal op 21 januari  2019 op de extra ALV moeten worden goedgekeurd  door de leden.Ad van der Geld zal dit seizoen als interim de taak van penningmeester waarnemen. En de doelstelling is om voor de ALV een kandidaat te vinden.

2. Vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligersbeleid voor dit seizoen is beschreven ener wordt hard gewerkt aan beleid voor de volgende seizoenen. Dit heeft de hoogste prioriteit en zal bepalend zijn voor het toekomstig beleid van de vereniging. We merken dat we op het moment te weinig vrijwilligers hebben en ik doe hierbij een beroep op onze leden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.Meld je hiervoor bij Jill Klemans via hr@rkvvwilhelmina.nl.

3. Commercieel beleid
Het commercieel beleid voor de komende jaren is vastgesteld, er wordt gestart met de uitvoering.

4. TC beleid
We hebben als bestuur het bestaande TC beleid voor dit seizoen bekrachtigd, en de TC zal het beleid gaan optimaliseren. Het completeren van de  trainersstaf voor het seizoen 2019/2020 heeft nu de prioriteit.

5. Bestuurslid Horeca
Ton van Litsenburg heeft zich kiesbaar gesteld voor het bestuur als bestuurslid Horeca. Hij gaat samen met het bestuur het Horecabeleid maken. Tijdens de ALV op 21 januari is Ton verkiesbaar voor de bestuursfunctie.

6. Kleding
Het contract met Macron eindigt na dit seizoen. Een kledingcommissie wordt gevormd om ervoor te zorgen dat we ook volgend seizoen er goed bijlopen op de velden.

7. Jeugdtoernooien
Tot onze spijt moeten we melden dat we dit seizoen geen jeugdtoernooien kunnen organiseren door het ontbreken van vrijwilligers.Mochten er ouders of andere vrijwilligers zijn die de taak op zich willen nemen om een en ander te helpen organiseren, dan horen we dat graag. Je kunt daarvoor contact opnemen met Jill Klemans via hr@rkvvwilhelmina.nl.

8. Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 5 januari is de nieuwjaarsreceptie met voorafgaand het snerttoernooi voor senioren. We hopen jullie dan allemaal te zien, zodat we kunnen proosten op een gezond, gelukkig en vooral sportief nieuwjaar.

Namens het voltallige Wilhelmina-bestuur,

Rob Broers