Op maandag 21 januari vindt een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in het clubhuis van RKVV Wilhelmina. De Algemene Ledenvergadering start om 20.00 uur. Je bent van harte welkom!

De agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Concept notulen ALV 2018

3. Voortgang nieuw bestuur
4. Concept Begroting seizoen 2018 – 2019

5. Vrijwilligersbeleid
6. Pauze

7. Sponsorbeleid

8. TC Beleid

9. Naamsverandering RKVV Wilhelmina
10. Rondvraag

Lees hier:

Concept Notulen algemene ledenvergadering 1 oktober 2018

Lees het Sponsorbeleid hier. Bekijk hier de Sponsorpakketten en prijzen.