Op maandag 21 januari vindt een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in het clubhuis van RKVV Wilhelmina. De Algemene Ledenvergadering start om 20.00 uur. Je bent van harte welkom!

De agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Concept notulen en actiepunten ALV 2018
3. Concept Begroting seizoen 2018 – 2019
4. Pauze
5. Voortgang nieuw bestuur
6. Rondvraag

Lees hier:

Concept Notulen algemene ledenvergadering 1 oktober 2018