Wie komt ons vrijwilligersteam als FOTOGRAAF versterken?

Wij zoeken:
Een betrokken persoon die op afroep bij evenementen mooie foto’s wil maken.  Dit kan zijn bij bijzondere gebeurtenissen, huldigingen en toernooien.

Jij:
Vindt het leuk om foto’s te maken van gebeurtenissen bij de club en die via de sociaal media te delen.

Wij bieden:
Een leuke taak binnen de club om spelers, teams en Wilhelmina gevoel als beeldmateriaal te delen via de site of andere middelen

Meld je aan:
Bij Pierre Koolen  van het bestuur/ Operations. (secretaris@rkvvwilhelmina.nl)

Tijdsbelasting:
Geheel afhankelijk van evenement en beschikbaarheid.

Wie komt ons wedstrijdsecretariaat team versterken?

Wij zoeken:
een enthousiaste wedstrijdsecretaris voor de zondagen. Je belangrijkste taak is het bemannen van het wedstrijdsecretariaat en het optreden als gastheer van de elftallen.

Jij:
Vindt het leuk om aanspreekpunt te zijn op de wedstrijddagen,
Vindt het leuk om KNVB zaken te doen over wedstrijden, afgelastingen, e.d.,
Vindt het uitdagend om goede kleedkamer- en veldindelingen te maken,

Wij bieden:
Een mooie niet voetballende rol, taak binnen de club. Je bent als wedstrijdsecretaris een erg belangrijke spil op de wedstrijddag. Je maakt kennis met veel mensen binnen de club maar ook bij de KNVB en bezoekende clubs.

Meld je aan:
Bij Pierre Koolen van het bestuur/ Operations. (secretaris@rkvvwilhelmina.nl)

Taakomschrijving:
Je bent:
Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en de contacten met de KNVB bij de senioren,
Verantwoordelijk voor de veld- kleedkamerindelingen, het uitgeven en innemen van sleutels,
Het doorgeven van afgelastingen en wedstrijdschema aanpassingen,
Het uitvoeren en toezien op wedstrijdadministratie afhandelingen,
Het optreden als gastheer voor scheidsrechters, bezoekende elftallen en eigen elftallen,
Het uitgeven en beheren van kleedkamersleutels,

Tijdsbelasting:
6 uur per week. Functie is mogelijk ook te splitsen over meerdere personen.

Verantwoording verschuldigd aan de bestuursvertegenwoordiger Operations.

Wie komt ons terrein- accomodatiebeheer team versterken?

Wij zoeken:
nette medewerkers voor het op orde houden en schoonmaken van kleedkamers, het netjes houden van het terrein en het gereedmaken van de speelvelden.

Jij:
Vindt het leuk om veel contact te hebben met alle voetballende leden en trainers/leiders van de club, vindt het niet erg om schoonmaakwerkzaamheden te verrichten, vindt het leuk om te zorgen voor thee, limonade voor de voetballers,

Wij bieden:
Een functie/taak op doordeweekse avonden of/en weekenddagen.
Een dankbare taak binnen onze club om te zorgen voor ene nette en goede accommodatie.

Dit alles tegen een kleine vergoeding

Meld je aan:
Bij Theo van Kaathoven van het bestuur/ Operations. (secretaris@rkvvwilhelmina.nl)

Wie komt ons coördinatoren team versterken?

Wij zoeken:
een enthousiaste senioren coördinator. Je belangrijkste taak is het coördineren, afstemmen van voetbal en elftalzaken bij de senioren.

Jij:
Vindt het leuk om spin in het web te zijn bij de senioren.

Vindt het aangaan van uitdagingen en het creëren van oplossingen vind je leuk en gaat je goed af.  

Bent een teamplayer die mensen verbind.

Wij bieden:
Een mooie niet voetballende rol, taak binnen de club. Je bent als coördinator onderdeel van de Technische Commissie. Een mooi team van Wilhelminianen die het voetbal organiseren binnen de club

Meld je aan:
Bij Raf Trippaldelli van de Technische Commissie (wilhelmina.tc.abc@gmail.com).

Taakomschrijving:
Je bent:

  • aanspreekpunt voor leiders/trainers op organisatorisch gebied,
  • medeverantwoordelijk voor het naleven van het technisch beleid,
  • mede verantwoordelijk voor het uitdragen van de normen en waarden van de club,
  • mede verantwoordelijk voor het up to date houden van de elftalindelingen en het adressenbestand,
  • verantwoordelijk voor de ballenborg en de boetes,
  • waar mogelijk gastheer/dame bij thuiswedstrijden,
  • organisator en voorzitter van het senioren leiders/trainersoverleg.

Tijdsbelasting:
4 uur per week.

Verantwoording verschuldigd aan de TC

Wie komt ons vrijwilligersteam als VORMGEVER/DTP-ER versterken?

Wij zoeken:
Een betrokken persoon die ervaring heeft met vormgeving en DTP werk.

Jij:
Vindt het leuk om de vormgeving rond de communicatie van RKVV Wilhelmina te verzorgen. Je hebt ervaring met de Adobe programma’s: Indesign en Photoshop en je weet hoe je aan de hand van een al bestaande huisstijl een nieuw product moet maken.

Wij bieden:
Een leuke taak binnen de club in een gezellig team, waarin je zorg draagt voor alle visuele communicatie binnen RKVV Wilhelmina.

Meld je aan:
Bij Marloes Verhofstadt van de communicatie commissie. (communicatie@rkvvwilhelmina.nl)

Tijdsbelasting:
Geheel afhankelijk van aankomende evenementen. Wekelijks kleine taken.

Wie komt ons facilitaire team versterken?

Wij zoeken:
een enthousiaste coördinator oefenwedstrijden. Je belangrijkste taak is het coördineren, afstemmen en afspreken van vriendschappelijke wedstrijden.

Jij:
Vindt het oefenen van alle teams/elftallen belangrijk en het goed regelen ervan een uitdaging. Het afstemmen met velen binnen de club, maar ook met andere (regionale) clubs, vind je leuk en gaat je goed af.

Wij bieden:
Een mooie, niet –voetballende vrijwilligers rol binnen de club. Je bent als coördinator onderdeel van de facilitaire ondersteuning/Operations. Een mooi team van Wilhelminianen die het voetbal binnen de club mogelijk maakt.

Meld je aan:
Bij Theo van Kaathoven van het bestuur/ Operations. (secretaris@rkvvwilhelmina.nl)

Taakomschrijving:
Je bent:
· Verantwoordelijk voor het afstemmen van de oefenwedstrijden met de TC en coördinatoren en teamleiders,
· Verantwoordelijk voor het maken en bijhouden van het oefenwedstrijdenoverzicht en het afstemmen van de faciliteiten bij de club,
· Verantwoordelijk voor zowel de coördinatie van zowel de uit- als thuiswedstrijden.

Tijdsbelasting:
1 uur en in de drukke periode 2-2 ½ uur per week
Collega’s gezocht

Wij zoeken:
Een scheidsrechterscoördinator die de arbitragefunctie organiseert voor de wedstrijden van RKVV Wilhelmina volgens het vastgestelde beleid. De scheidsrechterscoördinator werkt in opdracht van de scheidsrechterscommissie en stuurt de verenigingsscheidsrechters en praktijkbegeleiders scheidsrechters aan (regelt o.a. de aanstellingen).

Jij:
Bent als scheidsrechtercoördinator verantwoordelijk voor de wekelijkse aanstellingen van scheidsrechters en de communicatie daarvan. Verder vervul je een belangrijke rol als kwaliteitsbewaker van de uitvoering van het arbitragebeleid van de vereniging. Je hebt oog voor de belangen van het arbitragekader en die van de vereniging.

Taakomschrijving:
– Verzorgen van de wekelijkse aanstellingen van scheidsrechters
– Waar nodig afstemmen met de wedstrijdsecretaris
– Mede uitdragen van het arbitragebeleid/visie
– Informeren van arbitragekader
– Begeleiden van arbitragekader
– Stimuleren tot het volgen van (bij)scholingen
– Lid zijn van de scheidsrechterscommissie en neemt actief deel aan vergaderingen (2 per seizoen)

Wat verwachten we van jou:
– onderschrijft de doelstelling van de vereniging
– heeft organisatorische kwaliteiten
– is bereid de verantwoordelijkheid te dragen voor de organisatie van de arbitrage van de vereniging en is samen met de andere leden van de scheidsrechterscommisise verantwoordelijk voor de kwaliteit van de arbitrage
– kan goed omgaan met de doelgroepen
– beschikt over goede communicatieve vaardigheden
– is bereid regelmatig overleg te plegen met betrokkenen

Tijdsbelasting:
Gemiddeld 4 uur per week

Meld je aan:
Mensen die in aanmerking komen voor de functie van scheidsrechterscoördinator kunnen uit diverse geledingen van de vereniging komen. Voorbeelden daarvan zijn:
– (oud-)KNVB-scheidsrechters
– (oud-)Verenigingsscheidsrechters
– ouders
– leden zonder kaderfunctie
– leden met kaderfunctie

Taken en verantwoordelijkheden

De TC legt verantwoording af aan het bestuur.

Taken:

• Bewaakt de voetbal cultuur van Wilhelmina
• Schrijft en voert uit het Beleidsplan Voetbal
• Aandacht van TC is verdeeld over de volgende groepen:
o Jeugd onderbouw
o Jeugd middenbouw
o Jeugd bovenbouw
o Meisjes/vrouwen
o Senioren 1/2 (mannen)
o Overige senioren (mannen)

Verantwoordelijkheden:

• Is verantwoordelijk voor het Beleidsplan Voetbal
• Communiceert en werkt transparant, duidelijk en respectvol.

Criteria

• Is ‘Wilhelminiaan’, kent de club en past bij de voetbal cultuur van RKVV Wilhelmina
• Heeft ervaring als voetballer en/of trainer
• Heeft oog voor de lange termijn
• Moet kunnen samenwerken met alle geledingen binnen de club
• Kan doelstellingen vertalen naar concrete acties

Meer info? Neem contact op